Mavikent Kasabasının tarihçesi çok eskilere dayanmakla kasabada Likya Uygarlığının kalıntılarına rastlanmaktadır.

Kasaba sınırları içerisinde Melanippe ve Gagae isimli iki antik kent bulunmaktadır. Bu iki kente ait kalıntılar hala mevcut olmakla Melanippe antik kentinin geçmişi ile ilgili detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Kent hakkında edinilen bilgilere göre Hellenistik döneme ait bir kent olduğu söylenilmektedir. Gagea kenti ise şimdiki adıyla Aktaş mevkiinde bulunmakla Akropolis kayalığı ile Deniz arasında kalan bir alanda kurulmuştur. Buradaki yapılar Roma ve Ortaçağ izlerini taşımaktadır.

Şehrin duvarları ve bazı Hiristiyan Kiliseleri ile bir çok kalıntılar hala durmaktadır. Gagae aşağı ve yukarı olarak değerlendirilen bir Akrepolis idi.Gagae’ye Paleopolis’de denilmiştir. Gagae ismi varlığının şu an araştırılmasının mümkün olmadığı, bir tür taş olan Gagates’tin türediği bilinmektedir. Serpentin Porfiritit tuzaklar ve kireç taşından oluşan çevrenin mineral özellikleri hakkında özel bir araştırma bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılmakla Mavikent Kasabası bünyesinde bir çok eski medeniyetlere kucak açmış ve barındırmış bir yerleşim yeri olarak tarihteki yerini almıştır.

Bugünkü yerleşimin bulunduğu alanda önceleri yalnız Rumlar oturmuşlardır. Sonraları Antalya’nın Tekeli yörükleri arkasından da Adrasan yörükleri buraya yerleşmişlerdir. Kasaba belediyelik oluncaya kadar Yeniceköy ismiyle bilinmiş olup, ilk kurulan mahallesi bugünkü Yenice mahallesidir. Bu mahalleleri sırasıyla Orta ve Yalı mahalleleri takip etmiştir. Bu yerleştirmelerden sonra sekiz hane Rum burada yaşamaya devam etmiştir. Rumlar zeneatla, Adrasan yörükleri ise hayvancılıkla uğraşmışlardır. O zamanlar düz arazinin büyük bölümü bataklık ve büyük ağaçlı ormanlarla kaplı imiş Kasabada tarıma 80 sene öncelerinde Buğday, Arpa ekerek başlanmış 60-80 sene önce kasabada 30 hanenin yaşadığı tespit edilmiştir. Daha sonraları kasabaya Töngüçlü aşireti gelerek yerleşmiş 1923 yılında Rumlar tamamen terk etmişlerdir. Mavikent’ e 1924-1928 arasında toplam olarak 25 hane varmış. Bugünkü ova kısmında tarıma 1938’den sonra başlanmış, Narenciye ve açık sebze üretimine 1954’lerde, seracılığa ise 1962 yılından sonra başlanmıştır.

MAHALLELER

  1. Orta Mahalle
  2. Yalı Mahallesi
  3. Yenice Mahallesi
  4. İncekum Mahallesi
  5. Yenicepınar Mahallesi
  6. Karaöz Mahallesi